Pods

# Infos Actions
316 🌟 https://nl.movim.eu/ 58/9440 PHP 7.3.7-1+ en 2019-07-14 14:14:40 πŸ” ✏️
0.15rc1 Official Movim Pod, hosted in Amsterdam - The Netherlands
531 🌟 https://fi.movim.eu/ 6/1665 PHP 7.0.33-0 en 2019-07-14 14:14:43 πŸ” ✏️
0.14.2rc3 Movim Pod in Finland
601 🌟 https://de.movim.eu/ 2/259 PHP 7.3.4-2 de 2019-07-14 14:14:46 πŸ” ✏️
0.14.2rc4
223 🌟 https://jp.mov.im/ 3/195 PHP 7.3.2 ja 2019-07-08 08:07:04 πŸ” ✏️
0.14.2dev
3 🌟 https://mov.adorsaz.ch/ 0/37 PHP 7.0.33-0 en 2019-06-25 08:10:33 πŸ” ✏️
0.14.2rc7 Empty description
549 🌟 https://social.niel.site/ 0/6 PHP 7.0.33-0 en 2019-06-25 08:10:40 πŸ” ✏️
0.14.2rc3
5 https://chat.chinwag.im/ 8/1573 PHP 7.2.16-1 en 2019-04-17 11:55:22 πŸ” ✏️
0.14.1rc4 A nice place.
13 https://chat.jabberzac.org/ 4/1512 PHP 7.0.32-0 en 2018-12-14 11:16:27 πŸ” ✏️
0.13
4 https://mondiaspora.net/movim/ 0/296 PHP 5.6.38-0 fr 2018-09-27 10:23:22 πŸ” ✏️
0.13.1beta Serveur XMPP du collectif Mr Mondialisation
213 https://commu.teckids.org/movim/ 15/93 PHP 7.3.2-3 de 2019-02-27 22:20:42 πŸ” ✏️
0.14.1 Teckids e.V. Movim instance Β· Free social network for youth and education
297 https://social.oh-my-goodness.de/ 2/31 PHP 7.1.10 de 2018-02-19 11:49:34 πŸ” ✏️
0.13 Das ist der Server vom Nu
78 https://movim.bodalenz.de/ 1/20 PHP 7.0.33-0 en 2019-02-27 22:21:23 πŸ” ✏️
0.14rc
7 https://www.gbe-fr.com/movim/ 0/16 PHP 7.3.3-1+ fr 2019-04-17 11:55:54 πŸ” ✏️
0.14.1rc4 Bienvenue
535 https://movim.tamytro.org/ 0/16 PHP 7.3.6 en 2019-06-25 08:15:59 πŸ” ✏️
0.14.2rc6 Description
39 https://movim.nost.biz/ 0/15 PHP 7.2.10 fr 2018-11-19 13:20:12 πŸ” ✏️
0.13 Description
424 https://jabber.leinelab.com/ 2/14 PHP 7.0.33-0 de 2019-03-08 12:55:47 πŸ” ✏️
0.14.1 LeineLab Community Chat Pod
553 https://pod.xtf-core.net/ 0/12 PHP 7.2.19-0 de 2019-06-25 08:12:58 πŸ” ✏️
0.14.2rc
140 https://xmpp.moe/ 1/12 PHP 7.1.11-0 en 2018-01-12 10:18:56 πŸ” ✏️
0.13 Welcome to xmpp.moe Movim pod!
6 https://esadhar.net/movim/ 0/10 PHP 5.6.30-0 fr 2018-01-12 10:20:27 πŸ” ✏️
0.11 Description
520 https://resistance.iriseden.eu/ 0/9 PHP 7.2.13-1 fr 2019-03-08 12:58:05 πŸ” ✏️
0.14rc2
376 https://im.fabriceh.com/ 0/7 PHP 7.0.33-1 fr 2019-06-25 08:15:05 πŸ” ✏️
0.14alpha3
410 https://chat.thiss.tech/ 2/4 PHP 7.2.9 en 2019-06-25 08:14:18 πŸ” ✏️
0.14rc2 Empty description
36 https://gamingzone.space/ 1/4 PHP 7.0.13-0 en 2017-02-09 13:49:43 πŸ” ✏️
0.11alpha1
543 https://movim.gibberfish.org/ 1/4 PHP 7.2.15-1 en 2019-02-27 22:29:58 πŸ” ✏️
0.14.2dev
178 http://movim.pirati.ca/ 0/4 PHP 7.0.33-0 de 2019-06-25 08:15:34 πŸ” ✏️
0.13.1beta Test-Server
310 https://emevth.no-ip.biz/ 0/3 PHP 7.0.30-0 en 2018-06-25 09:15:13 πŸ” ✏️
0.14alpha4
166 https://social.hq.netlib.re/ 0/3 PHP 5.6.30-0 fr 2017-09-01 07:51:32 πŸ” ✏️
0.11.1dev Pod privΓ© HQ Yunohost
408 http://nayego.io/movim/ 0/3 PHP 7.0.33-0 en 2019-02-27 22:27:46 πŸ” ✏️
0.14beta
222 https://emevth.no-ip.biz/movim/ 1/3 PHP 5.6.30-0 de 2017-09-17 21:54:36 πŸ” ✏️
0.12dev Welcome to the XMPP Server
396 https://movim.dropdoos.nl/ 0/3 PHP 7.2.19-1 en 2019-06-25 08:16:15 πŸ” ✏️
0.14rc
511 https://movim.isurf.ca/ 0/2 PHP 7.2.18-1 en 2019-06-25 08:16:53 πŸ” ✏️
0.14.2dev
388 https://movim.alternanet.fr/ 0/2 PHP 7.0.33-0 fr 2019-02-27 22:31:07 πŸ” ✏️
0.13 Description
312 https://chtisurel.net/movim/ 1/2 PHP 7.0.33-0 fr 2019-03-08 12:56:59 πŸ” ✏️
0.13 Description
536 https://movim.baradoz.org/ 1/2 PHP 7.2.15-0 fr 2019-02-27 22:22:54 πŸ” ✏️
0.14.1
544 https://movim.uberpurple.com/ 0/2 PHP 7.3.4-2 en 2019-06-25 08:14:32 πŸ” ✏️
0.14.1
624 https://movim.fdlibre.eu/ 1/2 PHP 7.2.19-1 fr 2019-06-25 08:16:39 πŸ” ✏️
0.14.2rc7 Instance personnelle de FDLibre
309 https://pod.macnemo.chat/ 0/1 PHP 7.1.30 de 2019-06-25 08:13:38 πŸ” ✏️
0.13.1beta Description
589 https://social.mojo.fyi/ 0/1 PHP 7.2.17-0 en 2019-06-25 08:13:17 πŸ” ✏️
0.14.2rc6
52 https://mi2bz.com/movim/ 0/1 PHP 5.6.36 en 2018-07-12 12:48:46 πŸ” ✏️
0.12.1 Description
371 https://xmpp.slulz.tk/movim/ 0/1 PHP 7.2.5-1+ en 2018-06-07 21:02:37 πŸ” ✏️
0.14alpha2 It's alive!
633 http://xmpp.console.cloint.com/ 1/1 PHP 7.2.7 en 2019-07-19 05:34:30 πŸ” ✏️
0.14.1rc5 Empty description
545 https://movim.libox.fr/movim/ 0/1 PHP 7.0.33-8 fr 2019-06-25 08:12:16 πŸ” ✏️
0.13 Libox XMPP Server
627 https://xmpp.libreti.net/ 1/1 PHP 7.0.33-0 fr 2019-06-22 19:18:41 πŸ” ✏️
0.14.1
369 https://win8linux.noho.st/movim/ 1/1 PHP 5.6.33-0 en 2018-05-05 15:27:38 πŸ” ✏️
0.13 Description